STRONA GŁÓWNA

a4d661574cc374b23a8c535e4475403e

 

Internet jest wspaniałym źródłem wiedzy i rozrywki. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie odwiedzane strony są bezpieczne, szczególnie dla dzieci. Na tej stronie znajdziecie podstawowe informacje o prawidłowym
i bezpiecznym poruszaniu się w wirtualnym świecie, o tym w jaki sposób zapewnić dzieciom bezpieczne korzystanie z zasobów sieci oraz o zagrożeniach wynikających z niekontrolowanego z niej korzystania.

 


 

ZAGROŻENIA W SIECI

eh0i2h

Realne zagrożenia dla dziecka związane z niekontrolowanym dostępem do Internetu:

 1. Ujawnienie nieznajomym osobom danych osobowych dziecka, adresu, informacji o statusie materialnym, sytuacji rodzinnej.
 2. Nawiązywanie wirtualnych znajomości z zupełnie obcymi ludźmi, którzy mogą mieć złe intencje (cyberprzestępcy, pedofile).
 3. Ujawnianie osobistych informacji na profilach facebookowych, które mogą być wykorzystane przez innych w złych zamiarach.
 4. Kradzież, świadoma lub nie, treści objętych prawem autorskim.
 5. Podatność na różnego rodzaju oszustwa, bazująca na łatwowierności dzieci.
 6. łatwy dostęp do treści niewskazanych dla dzieci – strony internetowe, gry czy filmy niedostatecznie są jeszcze zabezpieczone w tym zakresie.
 7. Dostęp do wielu informacji drastycznych, wulgarnych czy niedostosowanych do wieku dzieci.
 8. Pozorna anonimowość, która powoduje brak zahamowań w wypowiadaniu się w sieci.
 9. Bezkrytyczność w odniesieniu do treści zamieszczanych w sieci.
 10. Problemy natury zdrowotnej, np. wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa wynikające ze zbyt długiego czasu spędzanego przy komputerze.
 11. Problemy natury psychicznej – uzależnienie od Internetu, np. uzależnienie od gier, od ciągłego kontaktu na Facebooku, od telefonu komórkowego.